లోక్ సభతో పోల్చినపుడు సమానమైన అధికార….

లోక్ సభతో పోల్చినపుడు సమానమైన అధికారాలు రాజ్యసభ కలిగి లేదు అని నిరూపించడానికి సరైన అంశాలను క్రింది వానిలో గుర్తించండి? 1. ద్రవ్యబిల్లు కేవలం లోక్ సభలో మాత్రమే ప్రవేశపెట్టడం 2. భారత పార్లమెంట్ లోని ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశానికి లోక్ సభ మాత్రమె  అధ్యక్షత వహించటం.

Continue reading

రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్‌కు సంబంధించి ….

రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్‌కు సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది? 1. ఇతన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ నియమిస్తాడు 2. హైకోర్టు న్యాయమూర్తికి ఉన్న అర్హతలే ఇతని నియామకానికి కూడా ఉండాలి 3. ఇతడు 62 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు పదవీలో కొనసాగవచ్చు

Continue reading

Fill this form and get best deals on " Coaching classes"

  • 100% genuine institutes aiming to help you ace studies
  • Get immediate response from the institutes
  • Compare institutes and pick only the best!
  • Feel free to choose the institute you like, and rest will be taken care of

విదేశీ వ్యవహారాలు (Foreign affairs) , కమ్యూనికేష….

విదేశీ వ్యవహారాలు (Foreign affairs) , కమ్యూనికేషన్స్, కరెన్సీలు కేంద్రానికి పరిమితమై, మిగిలిన అంశాలన్నీ రాష్ట్రాలకే చెందాలని ఎవరు తీర్మానించారు?

Continue reading

Verify Yourself
Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account